2.jpg

Pitajna i odgovori

Želim da odštampam više fotografija nego što dobijam u paketu!

Naravno da ovo nije nikakav problem. Vi u standardnom paketu dobijate određen broj fotografija a ako želite više od toga doplaćujete po fotografiji po trenutnoj strandardnoj ceni fotoradnji. 

 

Uspomene na papiru

Danas je digitalno doba i svi imamo i previše fotografija na kompjuterima. Ali tek fotografija odštampana na papiru je prava stvar.

Prirodno i opušteno

Deca ne umeju da poziraju i to ih ne treba ni terati. Naoružajte se strpljenjem, u jednom trenutnku će izvaditi prst iz nosa :)

Jedna fotografija

Napravimo porodično fotkanje u studiju. Poklonite veliki print baki, ona će biti presrećna a taj print jednog dana ostaje vama.

Vaš porodični fotograf

Mi propagiramo termin "porodični fotograf" jer pamćenje uspomena jedne porodice kroz protok vremena je zaista lep posao.