Portret dečaka

- . Članak iz Blog

Lep portret dečaka koji puni 4 godine.